Radiostiftelsen delar ut stipendier

Söker du stipendium för forskning inom radio- och telehistoria?

Radiostiftelsen hjälper dig genom att dela ut stipendier. Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia har som ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia.

Stipendier

Stipendierna är avsedda att finansiera hela eller delar av projekt inom stiftelsens verksamhetsområde.  Verksamheten bedrivs genom stipendieutdelning för:

  • radio- och telehistorisk forskning,
  • forsknings- och utbildningsinsatser,
  • personer som har medverkat till att kompetensnivå och kunskaper inom radio- och teletekniken och dess historia behålls eller ökas,

Finansiering

Större delen av stiftelsens totala kapital utgörs av donationer.  Stiftelsen delar årligen ut avkastningen på sitt kapital i form av stipendier.

När stiftelsen bildades bidrog ett antal företag och organisationer till ett stiftarkapital.  Under senare år, och nu senast under 2017, har stiftelsen tacksamt tagit emot donationer som avsevärt ökat det investerade kapitalet.  Som ett resultat har avkastningen vuxit kraftigt och tillåtit stiftelsen att dela ut fler och större stipendier.

Det är främst tack vare dessa generösa donationer som Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia, har möjlighet att dela ut betydande stipendier till intressanta projekt inom stiftelsens verksamhetsområde.