Om Stiftelsen

Stiftelsen delar årligen ut avkastningen på sitt kapital i form av stipendier.

Större delen av Stiftelsens totala kapital utgörs av donationer.  En större donation har under senare år gjort att Stiftelsens kapital och därmed stipendiesumman har ökat väsentligt.  Under 2017 fick Stiftelsen ytterligare en mycket frikostig donation vilken ytterligare ökar avkastningen.  Det gör det möjligt att öka stipendiesumman ytterligare.

Till stiftarkapitalet har följande företag bidragit.

Ascom Tateco AB GÖTEBORG
Celab Kommunikationselektronik AB KUNGÄLV
Ericsson Microwave Systems AB MÖLNDAL
Ericsson Mobile Data Design AB GÖTEBORG
Göteborgs Stadsmuseum GÖTEBORG
Saab Ericsson Space AB GÖTEBORG
Föreningen Sveriges Sändare Amatörer SSA SOLLENTUNA
Telia Mobile AB GÖTEBORG
TERACOM AB STOCKHOLM