Radiostiftelsens Styrelse

Styrelsen för Radiostiftelsens uppdrag

Styrelsen för Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historias uppdrag är att förvalta stiftelsens kapital, utlysa och bevilja stipendier utifrån inkomna ansökningar samt därefter följa upp resultaten på beviljade stipendier.

Styrelsen består av representanter utsedda av de organisationer som bidrog ekonomiskt vid stiftelsens stiftande samt av styrelsen utsedda personer som verkar eller har varit verksamma inom området. Allt engagemang i styrelsen sker oavlönat på ideell basis. Normalt träffas styrelsen tre gånger om året.

Vi som ingår i styrelsen är följande personer:
Åke Johansson, Ordförande
Tommy Thörnqvist, Sekreterare
Madelene Lundqvist, Kassör
Sten Sjöberg, Ordinarie ledamot
Camilla Lugnet, Extern information
Kristina Allerbo, Ordinarie ledamot
Lennart Nilsson, Ordinarie ledamot
Dick Stenholm, Webansvarig

Utöver ordinarie styrelse finns ersättare.

Styrelsen kan kontaktas via mail info@radiostiftelsen.se

Vi kan också nås på följande adress

Radiostiftelsen
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg