Ansökningsdokument

Här hittar du aktuella dokument för att ansöka om stipendium från Radiostiftelsen.

Radiostipendiet ansökan

Mall för bidragsansökan från RHS

Ansökan skickas till:
Radiostiftelsen
Stipendieansökan
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg

Ansökan kan också skickas via mail som undertecknad och inskannad kopia till info@radiostiftelsen.se

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.