Ansökningsdokument

Här hittar du dokument för att ansöka om stipendium från Radiostiftelsen.

Sidan uppdateras årligen i november/december i samband med utlysningen av kommande års stipendier. 

Radiostipendiet_2022

Mall för bidragsansökan_2022

Ansökan skickas via e-post som undertecknad och inskannad kopia till info@radiostiftelsen.se

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.