Stipendier

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till radio- och telehistorisk forskning genom att årligen dela ut stipendier.

Det sker genom att stimulera forsknings- och utbildningsinsatser, bland annat genom utdelning av stipendier till personer som har medverkat till att kompetensnivå och kunskaper inom radio- och teletekniken och dess historia har bibehållits och ökats.

Exempel på projekt som kan få stipendium

Projekt för att stimulera ungdomars intresse och experimentlusta inom radio- och elektronikområdet. Några exempel på projekt: iordningställande av byggsatser, experiment m.m. som gör att ungdomar/skolklasser får inspiration att lära mer om radio
framtagning av pedagogiska hjälpmedel för att öka förståelsen av radio- och teleteknik.

Seminarier eller laborationer som syftar till att få främst ungdomar att förstå tekniken bakom t.ex. mobiltelefoni eller TV-utsändningar.

Anordnande av seminarieserier eller fördragsserier där resultatet av forskning görs tillgängligt för ett bredare forum.

Vetenskapliga studier eller utställningar rörande radions och teleteknikens historiska betydelse för samhälle och industri. Det kan också vara en utarbetad idéskiss till en utställning på något av de befintliga museerna eller en vandringsutställning för skolor eller industri.

Tryckning av forskningsresultat.