Styrelsen och vårt uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta stiftelsens kapital, utlysa och bevilja stipendier utifrån inkomna ansökningar samt därefter följa upp resultaten på beviljade stipendier.

Styrelsen består av representanter utsedda av de organisationer som bidrog ekonomiskt vid stiftelsens stiftande samt av styrelsen utsedda personer som verkar eller har varit verksamma inom området. Allt engagemang i styrelsen sker oavlönat på ideell basis. Normalt träffas styrelsen tre gånger om året.

Vi som ingår i styrelsen är följande personer:
Dick Stenholm, Ordförande
Madelene Lundqvist, Kassör
Tommy Thörnqvist, Sekreterare
Åke Johansson, Ordinarie ledamot
Camilla Lugnet, Extern information
Kristina Allerbo, Ordinarie ledamot
Viktor Ohlsson, Ordinarie ledamot
Peter Gimskog, Ordinarie ledamot
Lars Ström, Ordinarie ledamot
Lennart Nilsson, Ordinarie ledamot

Styrelsen kan enbart kontaktas via e-post info@radiostiftelsen.se