Söka stipendium

Stiftelsen delar ut årets stipendier vid Radiohistoriska Föreningen i Västsveriges årsmöte i mars.  Ansökan ska vara tillgänglig för Stiftelsens styrelse senast den 31 januari.

Utlysning av nästa års stipendier sker i månadsskiftet november/december året innan.

Aktuellt dokument med utlysning av stipendier och en mall för ansökan hittar du under fliken Ansökningsdokument.